Кампаниите "Движи се и победи" се провеждат два пъти годишно - през пролетта и през есента. Организатори са РЗИ - Програма "СИНДИ", Община Велико Търново, Общински съвет Велико Търново, Областна управа, Младежки дом и Туристическо дружество "Трапезица 1902"

2001 година

2001 г. Движи се и победи
2001 г. Движи се и победи
2001 г. Движи се и победи
2001 г. Движи се и победи
2001 г. Движи се и победи

2002 година

2002 г. Движи се и победи
2002 г. Движи се и победи
2002 г. Движи се и победи
2002 г. Движи се и победи
2002 г. Движи се и победи
2002 г. Движи се и победи
2002 г. Движи се и победи

2003 година

2003 г. Движи се и победи
2003 г. Движи се и победи
2003 г. Движи се и победи
2003 г. Движи се и победи

2004 година

2004 г. Движи се и победи
2004 г. Движи се и победи
2004 г. Движи се и победи
2004 г. Движи се и победи
2004 г. Движи се и победи
2004 г. Движи се и победи
2004 г. Движи се и победи
2004 г. Движи се и победи
2004 г. Движи се и победи
2004 г. Движи се и победи
2004 г. Движи се и победи
2004 г. Движи се и победи
2004 г. Движи се и победи
2004 г. Движи се и победи
2004 г. Движи се и победи
2004 г. Движи се и победи

2005 година

2005 г. Движи се и победи
2005 г. Движи се и победи
2005 г. Движи се и победи
2005 г. Движи се и победи
2005 г. Движи се и победи
2005 г. Движи се и победи
2005 г. Движи се и победи
2005 г. Движи се и победи
2005 г. Движи се и победи
2005 г. Движи се и победи
2005 г. Движи се и победи
2005 г. Движи се и победи
2005 г. Движи се и победи
2005 г. Движи се и победи
2005 г. Движи се и победи
2005 г. Движи се и победи
2005 г. Движи се и победи

2006 година

2006 г. Движи се и победи
2006 г. Движи се и победи
2006 г. Движи се и победи
2006 г. Движи се и победи
2006 г. Движи се и победи
2006 г. Движи се и победи
2006 г. Движи се и победи
2006 г. Движи се и победи
2006 г. Движи се и победи
2006 г. Движи се и победи
2006 г. Движи се и победи
2006 г. Движи се и победи
2006 г. Движи се и победи
2006 г. Движи се и победи
2006 г. Движи се и победи
2006 г. Движи се и победи
2006 г. Движи се и победи

2007 година

2007 г. Движи се и победи
2007 г. Движи се и победи
2007 г. Движи се и победи
2007 г. Движи се и победи
2007 г. Движи се и победи
2007 г. Движи се и победи
2007 г. Движи се и победи
2007 г. Движи се и победи
2007 г. Движи се и победи
2007 г. Движи се и победи
2007 г. Движи се и победи
2007 г. Движи се и победи
2007 г. Движи се и победи
2007 г. Движи се и победи
2007 г. Движи се и победи
2007 г. Движи се и победи
2007 г. Движи се и победи